אנו מכירים בחשיבותה של פרטיות המשתמשים באתרינו, new-tone ו-patentest, (להלן “האתרים”).

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן ליצור קשר.
האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

אנו מחויבים לשמור בסודיות מלאה את פרטי ההמצאות המוגשות לנו לבדיקה ולכל טופס הזמנת חיפוש מצורפת התחייבות לסודיות באופן מובנה, יחד עם זאת אנו מעוניינים ליידע אותך על השימוש שנעשה בפרטים האישיים שתמלא בעת הרישום לשירותים השונים וכן על המידע שייאסף בעת הגלישה באתר והשימוש בו.

חלק מהשירותים באתרים דורשים הרשמה. במידה ותבחר להשתמש באותם שירותים תידרש לספק פרטים אישיים. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של ניוטון חיפוש פטנטים.
במהלך השימוש באתרים ייתכן וייאסף מידע סטטיסטי שאינו אישי כגון דפים שנצפו, משך הצפייה בדפים אלו, סוגי הדפדפנים, מערכות ההפעלה שבשימוש ועוד. מידע זה נועד לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים.

האתרים משתמשים ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת דפים שנצפו, משך הצפייה בדפים אלו ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתרים.

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית.

אנו נשמור על המידע באמצעות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. יחד עם זאת אנו לא מתחייבים שהשירותים באתרינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

לא נשמור את המידע בשרתי צד ג’ אלא אם קיבלנו מראש את התחייבותו לקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אנו עשויים לשנות את מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ושינויים אלו יהיו מהותיים בנוגע למידע האישי שנמסר על ידך, תפורסם הודעה בדף הבית.

תאריך גירסה: 01/01/2019