הנך מועבר לאתר ההזמנות המאובטח של ™Patentest לטובת הזמנת דוח חיפוש פטנטים מקצועי

תהליך ההזמנה כולל 5 שלבים קצרים:

1. רישום משתמש.
2. אישור כתובת הדואר האלקטרוני.
3. מילוי פרטי קשר, והסכמה לתנאי השימוש.
4. מילוי פרטי ההמצאה כולל צירוף מסמכים במידת הצורך.
5. מילוי פרטי תשלום ואישור ההזמנה.

או

מעבר לחיפוש פטנט